Profesorowie CEZAMAT PW są wśród top 2% najbardziej cytowanych naukowców świata


 

Uniwersytet Stanford przy współpracy z wydawnictwem Elsevier oraz firmą SciTech Strategies stworzyli publicznie dostępną bazę danych 100 000 najlepszych naukowców, która zawiera ustandaryzowane informacje o cytowaniach, indeksie h, indeksie hm skorygowanym o współautorstwo, cytatach z prac na różnych pozycjach autorstwa oraz wskaźnik złożony.

czytaj dalej…

Naukowcy z CEZAMAT wsparciem w walce z Covid-19


W ramach konkursy „Szybka Ścieżka 5_2020”, naukowcy z CEZAMAT PW dostali dofinansowanie na realizację projektu badawczego o nazwie ImGen, który będzie dużym wsparciem przy diagnostyce Covid-19.

czytaj dalej…

Czynniki terytorialne ekosystemów innowacji w Polsce


Nasze Centrum, to nie tylko zdolności w zakresie rozwoju zaawansowanych materiałów i technologii, ale też studia dotyczące ekosystemów innowacji. Nasz kolega Krzysztof Mieszkowski wraz Javierem Barbero ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej opublikował w Regional Studies artykuł pt. Territorial patterns of R&D+I grants supporting Smart Specialisation projects funded from the ESIF in Poland.

czytaj dalej…

Uruchomiliśmy CEZAMAT DIH wspierający transformację cyfrową przedsiębiorstw.


Wychodząc naprzeciw inicjatywie Komisji Europejskiej dotyczącej tworzenia w Państwach Członkowskich krajowych bądź regionalnych Hubów Innowacji Cyfrowych wspierających przedsiębiorstwa w cyfryzacji swoich procesów operacyjnych oraz wzbogacania ich oferty handlowej o produkty i usługi zaawansowane pod względem cyfrowym w lipcu rozpoczynamy promocję aktywności naszego centrum w ramach CEZAMAT DIH.

czytaj dalej…

Nowa metoda otrzymywania najbardziej zaawansowanych technologicznie komponentów baterii do pojazdów elektrycznych


Nowa metoda otrzymywania najbardziej zaawansowanych technologicznie komponentów baterii do pojazdów elektrycznych, które pozwalają magazynować więcej energii i zwiększyć zasięg samochodów elektrycznych

Nasi pracownicy: mgr inż. Tomasz Trzeciak i prof. dr hab. inż. Marek Marcinek opublikowali wyniki swoich prac w artykule pt. „Different strategies of introduction of lithium ions into nickel-manganese-cobalt carbonate resulting in LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2 (NMC622) cathode material for Li-ion batteries” w czasopiśmie Solid State Ionics (IF=2,886).

czytaj dalej…

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy