Rozwój europejskiego przemysłu bateryjnego nabiera tempa


9 czerwca 2020 r. władze dwóch wiodących uczelni, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, podpisały porozumienie o współpracy z ENERIS PolBatt, członkiem europejskiego programu Important Projects of Common European Interest on Batteries. 

czytaj dalej…

Zespół z PW zaangażowany w diagnostykę koronawirusa


Pracownicy CEZAMAT-u i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej postanowili pomóc specjalistom z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w walce z epidemią. Od początku maja pięć osób z naszej Uczelni pracuje w laboratorium diagnostycznym zajmującym się wykonywaniem testów na SARS-CoV2.
Zespół tworzą biotechnolodzy mający doświadczenie w pracy z mikroorganizmami, znający techniki wykorzystywane w diagnostyce koronawirusa (jak PCR, qRT-PCR, izolacja RNA i DNA) oraz specyfikę pracy w sterylnych warunkach. W grupie jest także mikrobiolog z uprawnieniami do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.
Nasi pracownicy pomagają pro bono. Ich dyżury w niczym się jednak nie różnią od tych pełnionych przez etatowych pracowników NIZP-PZH.
Zgodę na takie wsparcie ze strony specjalistów z PW wyrazili prof. Jan Szmidt, nasz Rektor oraz dr n. med. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor NIZP-PZH.

Personalizowane implanty do rekonstrukcji żuchwy


Ukazał się nowy artykuł naukowy naszych pracowników: dr inż. Pauliny Trzaskowskiej i prof. dr hab. inż. Tomasza Ciacha pt. „Patient specific implants for jawbone reconstruction after tumor resection” opublikowany w czasopiśmie Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (IF=3,973). Publikacja powstała w ramach projektu M-Era.Net2 pt. “Bioaktywne, osobowo-zależne, przeciwbakteryjne implanty PLA-PGA/tytan przeznaczone do regeneracji dużych ubytków kości szczęki po resekcji guza” prowadzonego na Politechnice Warszawskiej.czytaj dalej…

Obiecujące biozgodne pokrycia na stali otrzymywane metodą elektrodepozycji


Nasi pracownicy: dr inż. Paulina Trzaskowska, dr inż. Katarzyna Tokarska, prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska i prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach opublikowali wyniki swoich prac w artykule pt. „Promising electrodeposited biocompatible coatings for steel obtained from polymerized microemulsions” w czasopiśmie Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (IF=3,131).

Artykuł dotyczy otrzymywania powłok na powierzchni stali, które mają za zadanie poprawić jej właściwości w kontakcie z krwią i tkankami. Opracowane rozwiązanie przyczyni się do poprawy właściwości urządzeń zawierających elementy stalowe, mających długotrwały kontakt z organizmem człowieka, takich jak stenty, implanty kostne i zębowe i tym podobne.czytaj dalej…

Więcej mocy z termoelektryki – praca impulsowa


Elitarne czasopismo Nano Energy (IF: 15.46; 200pkt. MNiSW) publikuje wyniki naszych pracowników dr inż. Macieja Harasa oraz prof. dr hab. inż. Tomasza Skotnickiego w artykule:  „Praca impulsowa – nowy wzmacniacz generatora termoelektrycznego 2.7-krotnie zwiększający moc wyjściową – do lepszej odpowiedzi na zapotrzebowanie internetu rzeczy (IoT).”

M. Haras, M. Markiewicz, S. Monfray, and T. Skotnicki, “Pulse mode of operation – A new booster of TEG, improving power up to X2.7 – to better fit IoT requirements”, Nano Energy, p. 104204, Oct. 2019, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.104204.

czytaj dalej…

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy