Specjalista ds. elektryki i automatyki


Szanowni Państwo,

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii poszukuje specjalisty ds. elektryki i automatyki do pracy w siedzibie CEZAMAT przy ul.Poleczki 19 w Warszawie.

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad rozdzielnią SN i NN;
 • utrzymanie w sprawnym działaniu instalacji NNS oraz instalacji odgromowych
  i wyrównawczych;
 • nadzór nad systemem zasilania awaryjnego – system baterii UPS, agregat prądotwórczy;
 • kontrola i utrzymanie w ruchu automatyki budynkowej;
 • bieżąca praca z systemem BMS, system kontroli dostępu, systemami zabezpieczeń i alarmów: SAP, DSO, SSWiN, czujnikami mediów technologicznych;
 • współpraca przy utrzymaniu sprawności działania specjalistycznych instalacji laboratoryjnych;
 • nadzór nad podmiotami zewnętrznymi wspomagającymi bieżącą obsługę techniczną instalacji;
 • nadzór nad procesami serwisowymi i gwarancyjnymi;
 • przygotowywanie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne z zakresu nadzorowanych instalacji;
 • przygotowanie materiałów do postępowań przetargowych w zakresie nadzorowanych instalacji;
 • kontrola i optymalizacja zużycia energii elektrycznej.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe-inżynier: elektryk/ elektromechanik/automatyk
 • minimum 3-letni staż pracy
 • praktyczne doświadczenie w służbach utrzymania ruchu / działach technicznych;
 • umiejętność naprawy maszyn i urządzeń, a zwłaszcza programowanie sterowników;
 • doświadczenie w utrzymaniu systemów kontrolowanych za pomocą systemów typu BMS;
 • doświadczenie w pracy serwisowej i utrzymania systemów w ruchu ciągłym;
 • uprawnienia elektryczne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
 • uprawnienia dozorowe energetyczne;
 • umiejętność diagnozowania i usuwania usterek;
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność  i wysoka kultura osobista.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres: sekretariat@cezamat.eu w terminie do dnia 24 lutego 2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów
nie zwracamy. Zastrzegamy możliwość nie dokonania wyboru kandydata.

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy