find out our

history

CEZAMAT
2007

19 grudnia 2007


Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Rektora PW umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego CEZAMAT

2008

19 grudnia 2008


podpisanie umowy Konsorcjum CEZAMAT (8 jednostek naukowych)

2009

17 września 2009


podpisanie umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2010

1 lipca 2010


pierwsze posiedzenie Rady Konsorcjum CEZAMAT

2012

10 kwietnia 2012


podpisanie umowy z DEDECO Sp. z o.o. na sporządzenie dokumentacji projektowej

18 kwietnia 2012


założenie spółki CEZAMAT PW Sp. z o.o.

16 listopada 2012


uzyskanie pozwolenia na budowę

2014

28 stycznia 2014


podpisanie umowy z IDS-BUD S.A. – lider i pełnomocnik Wykonawców, Korporacja Altis-Holding z Kijowa, jako generalnego wykonawcy robót budowlanych

10 września 2014


wbudowanie kamienia węgielnego pod budowę Laboratorium Centralnego CEZAMAT

2016

oddanie budynku do użytkowania

DZIŚ

find us in social media

CEZAMAT partners

meet our partners