partners

CEZAMAT PW sp. z o.o.

Kampus+ CEZAMAT sp. z o.o.

Instytut Chemii Fizycznej PAN

www.ichf.edu.pl

Instytut Fizyki PAN

www.ifpan.edu.pl

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

www.ippt.pan.pl

Instytut Technologii Elektronowej

www.ite.waw.pl

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

www.itme.edu.pl

Instytut Wysokich Ciśnień PAN

www.unipress.waw.pl

PRO DEVELOPMENT

www.prodevelopment.pl

Uniwersytet Warszawski

www.uw.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna

www.wat.edu.pl

find us in social media

CEZAMAT partners

meet our partners