partnerzy

CEZAMAT PW sp. z o.o.

Kampus+ CEZAMAT sp. z o.o.

Instytut Chemii Fizycznej PAN

www.ichf.edu.pl

Instytut Fizyki PAN

www.ifpan.edu.pl

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

www.ippt.pan.pl

Instytut Technologii Elektronowej

www.ite.waw.pl

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

www.itme.edu.pl

Instytut Wysokich Ciśnień PAN

www.unipress.waw.pl

Uniwersytet Warszawski

www.uw.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna

www.wat.edu.pl

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy