Obszary badań

Dzisiejszy poziom technik komunikacji bezprzewodowych pozwala myśleć o lepszej, bezpieczniejszej i sprawniejszej jakości organizacji życia społeczeństwa. CEZAMAT zamierza stać się wiodącym ośrodkiem badań i rozwoju w tej dziedzinie.

Badania prowadzone w Cezamacie stanowić będą tematykę związaną z Wireless Sensor Networks (ang. Wireless Sensor Networks – WSN), która jest podstawą konceptu Internet of Things (ang. Internet of Things – IoT), obecnie najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią nauki i techniki.

Jest to koncepcja, zgodnie z którą przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komunikujących sensorów.

Będziemy zatem rozwijać bezprzewodowe sieci czujników wraz z potrzebnymi do ich budowy materiałami, technologiami i komponentami.

Użycie tego typu sieci w szerokiej skali wpłynie na podniesienie jakości życia w wielu jego obszarach.

Tak zdefiniowany zakres badań wymaga prowadzenia prac w szerokim zakresie nauk chemicznych, fizycznych, biologicznych, materiałowych, elektronicznych takich jak m.in.:

 • Fotonika, optoelektronika, fotoogniwa
 • Nowe materiały półprzewodnikowe i kompozytowe
 • Nanorurki, grafen, GaN, SiC i inne
 • Obudowy, integracja 3D, systemy heterogenne
 • Pozyskiwanie energii z otoczenia i jej magazynowanie
 • MOEMS, NEMS, sensory, detektory
 • Obrazowanie i spektroskopia, THz i inne, holografia
 • Internet Rzeczy, bezprzewodowe sieci sensorów
 • Komunikacja, w szczególności bezprzewodowa
 • Informacja – przetwarzanie, analiza
 • Projektowanie analogowe i cyfrowe

Systemy komunikujące dla 1000 razy lepszego życia

Stawiamy sobie jasno określony i precyzyjny cel – chcemy, aby nasze systemy przyczyniły się do 1000-krotnej poprawy życia. 1000-krotna poprawa jakiegokolwiek systemu technicznego czy aspektu życia społecznego jest szalenie ambitnym wyzwaniem, ale jednocześnie wyzwanie to pozwala nadać wspólny mianownik badań dotyczący tak różnych aspektów życia jak:

 • Zdrowie – 1000x czulsza i dostępniejsza diagnostyka – dzięki WSN
 • Środowisko – 1000x mniej zanieczyszczone – dzięki WSN
 • Transport – 1000x sprawniejszy i bezpieczniejszy – dzięki WSN
 • Żywienie – 1000x zdrowsze – dzięki WSN
 • Bezpieczeństwo – 1000x bezpieczniejsze państwo i obywatel – dzięki WSN
 • Energia – 1000x więcej pozyskiwanej energii – dla potrzeb WSN
 • Komunikacja – 1000x bardziej energooszczędna – dla potrzeb WSN
 • Informacja – 1000x efektywniejsze przetwarzanie i przechowywanie – dla potrzeb WSN

Tryliony węzłów IoT oznacza tryliony sensorów, biosensorów, energooszczędnych mikroprocesorów, układów bezprzewodowej komunikacji, mikrobaterii, układów zarządzania energią, układów pozyskiwania energii.

 

 

Ten ambitny cel, jakim jest stworzenie systemów komunikujących dla 1000 razy lepszego życia jest możliwy do osiągnięcia dzięki zasobom Konsorcjum CEZAMAT – wiedzy i doświadczeniu na światowym poziomie oraz kompetencjom naszych partnerów.

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy