CEZAMAT DIH

Dzięki CEZAMAT DIH  każda firma, mała bądź duża, high-tech lub nie, może skorzystać z możliwości jakie daje cyfryzacja jej procesów operacyjnych bądź produktów i usług.

Nasz DIH ma dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej Politechniki Warszawskiej znajdującej się w pomieszczeniach tzw. clean-roomach zapewniających optymalne warunki techniczne i spełniających wszystkie wymagania do prowadzenia badań i prac rozwojowych z zakresu tzw. „wysokich technologii” w szczególności mikro- nano-elektronicznych, mikro- i nano-fotonicznych oraz bio-technologicznych.

Hub działa jako punkt kompleksowej obsługi, w którym firmy, zwłaszcza MŚP, start-upy i przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji mogą uzyskać możliwość przetestowania technologii, doradztwa finansowego, informacji o rynku i możliwości tworzenia sieci kontaktów zarówno w zakresie technologii półprzewodnikowych, biomedycznych i biochemicznych dla celów aplikacyjnych w obszarach inteligentne miasta, inteligentne budynki, w tym BIM, technologiach bio- oraz medycznych, a także IoT/ I.4.0.

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy