Oferty


Maski fotolitograficzne

Możliwość wytwarzania masek fotolitograficznych metodą elektronolitografii na własnych lub dostarczonych podłożach.

ZOBACZ OFERTĘ


Hitachi 8230

Ultrawysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z zimną emisją polową, z funkcją pomiarów transmisyjnych.

ZOBACZ OFERTĘ


Wytwarzanie warstw

Grupa procesów, których zadaniem jest syntezowanie materiałów, niezbędnych do tworzenia przyrządów na różnego rodzaju podłożach.

ZOBACZ OFERTĘ


Definiowanie wzorów

Odwzorowywanie kształtów ma potrzeby technologii z użyciem fotolitografii oraz elektronolitografii.

ZOBACZ OFERTĘ


Modyfikacja materiału

Modyfikacja właściwości elektrycznych, optycznych, chemicznych i/lub mechanicznych wytworzonych warstw.

ZOBACZ OFERTĘ


Usuwanie warstw

Procesy pozwalające na trawienie oraz czyszczenie materiału w sposób kontrolowany.

ZOBACZ OFERTĘ


Charakteryzacja

Charakteryzacja próbek przy użyciu mikroskopu optycznego, skaningowego mikroskopu elektronowego, elipsometru spektroskopowego.

ZOBACZ OFERTĘ


Napylanie warstw metali

Nanoszenie warstw metali przy użyciu napylarki plazmowej Quorum Q150 TS.
ZOBACZ OFERTĘ


Analiza wielkości cząstek

Wielofunkcyjny analizator Zetasizer Nano ZS (Malvern) – umożliwia analizę wielkości cząstek/masy cząsteczkowej/potencjału zeta, dedykowany do pomiarów dyspersji koloidalnych (nanocząstki i mikrocząstki, białka, polimery itp.) oraz płaskich filmów (potencjał zeta powierzchni).
ZOBACZ OFERTĘ


odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy