platformy badawcze

Laboratoria Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT wyposażone są w nowoczesną aparaturę technologiczną, znajdującą się w pomieszczeniach zapewniających optymalne warunki techniczne i spełniające wszystkie wymagania do prowadzenia badań z zakresu tzw. „wysokich technologii”, zarówno w zakresie technologii półprzewodnikowych, jak i biomedycznych i biochemicznych.

Nowoczesna aparatura badawcza, w szczególności stosowana w dziedzinach zaawansowanych technologii mikro-nano-elektronicznych, mikro-nano-fotonicznych, wymaga niezwykle rygorystycznego środowiska pracy. Posiadana przez wnioskodawcę infrastruktura techniczna jest pod tym względem unikatowa w skali kraju i spełnia najwyższe, światowe standardy.

Pomieszczenia laboratoryjne utrzymywane w ciągłym ruchu w odpowiednich klasach czystości technologicznych poprzez wyrafinowane systemy urządzenia techniczne dostarczające jakimi dysponuje CEZAMAT pozwalają na realizację najtrudniejszych nawet zadań technologicznych we wspomnianych powyżej dziedzinach.

Są to laboratoria (tzw. clean-roomy) o bardzo wysokiej klasie czystości technologicznej oraz laboratoria o szczególnie wysokiej odporności na drgania czy promieniowanie elektromagnetyczne.

Clean-roomy charakteryzują się nie tylko wysoką klasą czystości powietrza (10, 100 lub 1000 wg standardów US FED STD 209E w zależności od pełnionej przez nie funkcji i prowadzonych w nich procesów technologicznych), ale także są wyposażone w niezbędne media technologiczne (dystrybucja ultraczystych gazów technologicznych, stacja generatora ultraczystego wodoru, stacja wody dejonizowanej, centralne instalacje próżni i sprężonego powietrza, zamknięty układ chłodzenia, itd.).

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy