struktura

Kierownictwo CEZAMAT

Mariusz Wielec
Dyrektor Centrum

22 182 12 17


prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju

22 182 11 45


prof. dr hab. inż. Romuald Beck
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

22 182 12 17

Dział Organizacyjny

Joanna Otawska
Kierownik Działu Organizacyjnego

22 182 11 73

Zakres zadań Działu Organizacyjnego obejmuje:

  • obsługę administracyjną CEZAMAT
  • zabezpieczenie ciągłości poprawnej pracy infrastruktury technicznej oraz prowadzenie prac konserwacyjnych
  • obsługę jednostki w ramach realizacji zamówień publicznych
  • promocję, obsługę konferencji i spotkań


Dział Technologii i Aparatury

Piotr Wiśniewski
Kierownik Działu Technologii i Aparatury

22 182 11 89

Zakres zadań Działu Technologii i Aparatury obejmuje:

  • udział w opracowaniu planów zakupu i instalacji aparatury naukowo –badawczej
  • rozwój infrastruktury technicznej
  • rozwój platform technologicznych oraz możliwości charakteryzacyjno-pomiarowych ulokowanych w CEZAMAT


Pełnomocnik Kwestora

Joanna Ryczkowska
Pełnomocnik Kwestora

22 182 11 64

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy