Badania właściwości pokryć z tlenku grafenu


Nasi pracownicy Paulina Trzaskowska i Maciej Trzaskowski w ramach projektu kierowanego przez prof. Tomasza Ciacha opublikowali w artykule pt. „Physicochemical and Biological Properties of Graphene-Oxide-Coated Metallic Materials” (Materials, IF = 3,623) wyniki prac nad pokryciami z tlenku grafenu na metalach.

Nasi pracownicy Paulina Trzaskowska i Maciej Trzaskowski w ramach projektu kierowanego przez prof. Tomasza Ciacha opublikowali w artykule pt. „Physicochemical and Biological Properties of Graphene-Oxide-Coated Metallic Materials” (Materials, IF = 3,623) wyniki prac nad pokryciami z tlenku grafenu na metalach.

W ramach prowadzonych doświadczeń wykonywali powłoki z tlenku grafenu na stali nierdzewnej oraz złocie i badali właściwości tak otrzymanych materiałów. Oprócz badań fizykochemicznych autorzy wykonali także badania cytotoksyczności materiałów na liniach komórkowych a także wpływ materiałów na hemolizę krwi.

Wyniki pokazały brak toksyczności otrzymanych materiałów wobec komórek i brak negatywnego wpływu na krew co jest obiecujące w kontekście przyszłych zastosowań tego typu materiałów w implantologii.

Link do pełnej wersji artykułu

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy