CEZAMAT DLA MEDYCYNY


CEZAMAT prezentował się podczas międzynarodowej konferencji ITMED – Innovative Technologies for Medicine, która odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pana Jarosława Gowina oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jednym z członków Komitetu Sterującego był JMR Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. Konferencja odbyła się na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w dniach 7 – 9 listopada 2016 roku. Laboratorium Centralne Cezamat zaprezentowało przedstawicielom nauki i przedsiębiorstwom z Polski oraz z zagranicy ofertę potencjalnej współpracy oraz nawiązanie kontaktów naukowo-biznesowych w obszarze innowacyjnych technologii dla potrzeb medycyny i ochrony zdrowia.

Była to także znakomita okazja do zapoznania się z aktualnymi wynikami prac w tej dziedzinie poprzez udział w sesjach: naukowej i posterowej, na której zaprezentowano ponad 30 plakatów. Na stoisku zaprezentowano materiały informacyjno-promocyjne dotyczące Laboratorium Centralnego oraz elektroniki drukowanej, która będzie w nim rozwijana.

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy