CEZAMAT stawia kolejne kroki w walce z epidemią


W ramach konkursu „Szybka Ścieżka 5_2020” naukowcy z CEZAMAT wraz z szerokim konsorcjum uzyskali finansowanie projektu pt. ”Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej”.

Przedmiotem projektu pt. ”Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej”,  jest opracowanie technologii produkcji włóknin wielowarstwowych, gdzie warstwa zewnętrzna będzie wykazywać właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Warstwę tę stanowi kompozyt polimerowy, zawierający submikronowe cząstki aktywne, który połączy właściwości antyseptyczne jonów srebra i miedzi, cytostatyczne ZnO oraz katalityczne TiO2.

 

Wymienione cząstki wykazują działanie biobójcze i biostatyczne, więc stanowią dodatkową, aktywną barierę ochronną przed bakteriami i grzybami, ale także mogą bronić przed wirusami otoczkowymi, jak wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19. Warstwa wewnętrzna zostanie wykonana z włókniny zapewniającej komfort użytkowania lub odpowiednią wytrzymałość w zależności od zastosowań.

 

Projekt ten wpisuje się więc doskonale w obszar działań prewencyjnych ograniczających rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działań na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej ze względu na jego ukierunkowanie na poprawę bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa, oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy