Czynniki terytorialne ekosystemów innowacji w Polsce


Nasze Centrum, to nie tylko zdolności w zakresie rozwoju zaawansowanych materiałów i technologii, ale też studia dotyczące ekosystemów innowacji. Nasz kolega Krzysztof Mieszkowski wraz Javierem Barbero ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej opublikował w Regional Studies artykuł pt. Territorial patterns of R&D+I grants supporting Smart Specialisation projects funded from the ESIF in Poland.

Autorzy zidentyfikowali czynniki lokalizacyjne skorelowane z liczbą projektów na poziomie powiatów współfinansowanych grantem w pierwszym celu tematycznym Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w okresie 2014-wrzesień 2018 (4.276 projektów stan na 3 września 2018). Ponadto w artykule odniesiono się do zjawisk współpracy w trakcie wdrażania tych projektów.

Link do publikacji tutaj (otwarty dostęp).

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy