Infrastruktura In vitro

Hodowle komórkowe i badania biozgodności materiałów

Laboratorium Bioinżynierii CEZAMAT jest wyposażone w urządzenia niezbędne do prowadzenia hodowli i testów in vitro na kulturach komórkowych. Za pomocą posiadanego sprzętu jesteśmy w stanie zbadać przeżywalność i stan fizjologiczny komórek, co pozwala np. na dokonanie do oceny cytotoksyczności materiałów. Nasz sprzęt to m.in.:

  • Komory laminarne Hera Safe firmy Thermo Scientific
  • Inkubator Thermo Hera Cell
  • Odwrócony mikroskop fluorescencyjny Nikon Eclipse Ts2
  • Czytnik wielodetekcyjny mikropłytek dołkowych SpectraMax iD3 firmy Molecular Devices
  • Autoklaw laboratoryjny firmy Tuttnauer
  • Urządzenia pomocnicze (odwrócony mikroskop optyczny, wirówki, cieplarki, chłodziarki, łaźnie wodne…)

 

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy