Opracowywanie i wytwarzanie mikrosystemów przepływowych w CEZAMAT

W ramach prac prowadzonych w CEZAMAT jesteśmy w stanie zaprojektować oraz wykonać wiele rodzajów urządzeń i systemów mikroprzepływowych, a także zbudować niezbędny osprzęt oraz infrastrukturę laboratoryjną do obsługi tego typu urządzeń. Opracowywanie nowych rozwiązań wykonujemy w pełnym zakresie – od projektowania wspomaganego symulacjami komputerowymi, przez wykonanie projektu, opracowanie prototypu po wykonanie gotowego do użycia rozwiązania.

Opracowywanie nowych rozwiązań najczęściej rozpoczynamy od przeprowadzenia symulacji komputerowych, które w znacznym stopniu pozwalają skrócić czas, a także koszty projektu, a tym samym bardziej dopasować go do konkretnych potrzeb.

Na tym etapie następuje również dobór najbardziej efektywnej i najbardziej skutecznej technologii, która pozwoli wytworzyć gotowe rozwiązanie, a jeżeli istnieje taka konieczność, to opracowujemy nową technologię. Technologie, które najczęściej wykorzystujemy to:

 • fotolitografia,
 • miękka litografia,
 • mikrofrezowanie.

 

Nasze zaplecze techniczne składa się z najnowocześniejszej aparatury niezbędnej do opracowania i wykonania urządzeń mikroprzepływowych. Są to m. in:

 • spin coater (Laurell WS-650),
 • mask aligner (SUSS MicroTec MJB4),
 • plasma bonding system (diener ZEPTO-W6),
 • mikrofrezarka CNC (Minitech Machinery MiniMill/3),
 • prasa hydrauliczna (Carver 4386).

Przy pomocy technologii i sprzętu dostępnego w Cezamat jesteśmy w stanie wykonać zarówno pojedyncze mikrourządzenia:

 • mikromieszalniki,
 • mikroreaktory,
 • generatory gradientu stężeń,
 • generatory kropli,
 • układy mikroprzepływowe do ogniskowania hydrodynamicznego,
 • celki mikroprzepływewe do pomiarów spektrofotometrycznych i elektrochemicznych,

a także złożone mikrosystemu µTAS oraz Lab-on-a-chip, w których mogą być zintegrowane, różnego typu struktury niezbędne do przeprowadzenia syntezy chemicznej, analizy chemicznej lub do prowadzenia hodowli komórkowej. Dodatkowo jesteśmy w stanie opracować i wykonać sprzęt niezbędny do obsługi urządzeń mikroprzepływowych:

 • mikropompy,

 • mikrozawory wierodrożne,

 • mikrodozowniki (manualne, zautomatyzowane),

 • urządzenia dozujące do płytek wielodołkowych.

Jesteśmy w stanie opracować rozwiązania dostosowane do większości zastosowań w chemii analitycznej, bioanalityce, diagnostyce medycznej mikrobiologii i kontroli jakości.

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy