Infrastruktura SEM

Hitachi SU8230

 

Ultrawysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z zimną emisją polową, z funkcją pomiarów transmisyjnych.

 


ZOBACZ OFERTĘ


 

Ogólne informacje

Mikroskop skaningowy o zdolności rozdzielczej 0,8 nm, wyposażony w 2 detektory wewnątrzkolumnowe umożliwiające analizę zarówno pod kątem topografii próbki jak i jej budowy. Dodatkowo mikroskop posiada jeszcze jeden detektor umieszczony w komorze pracujący w trybach topograficznym, kompozytowym i łączonym oraz detektory transmisyjne umożliwiające obrazowanie w trybie jasnego i ciemnego pola.

Dedykowany pod zastosowania biologiczne i materiałowe – wysoka wydajność źródła elektronów, oraz wysoka czułość detektorów, a także szeroki zakres napięć przyspieszających (0,5 – 30 kV), rozwinięty o tryb deceleracji elektronów (10 V – 2 kV) pozwalają na obrazowanie próbek źle odprowadzających ładunki elektryczne i wrażliwych na dłuższe działanie wiązki elektronowej (tkanki, komórki, polimery, nanocząstki, hydrożele).

Mikroskop umożliwia badania:

  • mikrostruktury materiałów
  • budowy struktur polimerowych, nanocząstek, materiałów wielowarstwowych
  • budowy struktur biologicznych
  • pomiary wielkości mikro- i nanocząstek, włókien, porów…
  • badania i pomiary materiałów w formie uwodnionej (cząstki, hydrożele)
  • obrazowanie przebiegu eksperymentów biologicznych
  • obrazowanie próbek wrażliwych na próżnię i działanie wiązki elektronowej

Na uwagę zasługują unikalne możliwości przygotowywania próbek – preparatyka z wykorzystaniem cieczy jonowej (IL) i zamrażanie próbek (Cryo).

Preparatyka z wykorzystaniem cieczy jonowej

Przygotowanie próbki polegające na zastąpieniu części wody w próbce cieczą jonową, która nie odparowuje w warunkach wysokiej próżni w komorze mikroskopu. Stwarza to możliwość obserwacji cząstek, polimerów, hydrożeli w stanie uwodnionym!

Łącząc technikę preparatyki z cieczą jonową i pomiary transmisyjne możliwe są obserwacje np. wewnętrznej budowy materiału hydrożelowego lub wielowarstwowych nanocząstek w formie uwodnionej.

Preparatyka Cryo-SEM

Technika preparatyki polegająca na zamrożeniu badanej próbki w ciekłym azocie, a następnie obserwacjach na chłodzonym stoliku. Pomiary Cryo-SEM są przeznaczone do obserwacji wrażliwych materiałów biologicznych, które łatwo uszkodzić przy użyciu tradycyjnej preparatyki.

Funkcja zamrażania próbek daje możliwość obserwacji uwodnionych komórek, tkanek, hydrożeli. Bez efektów kurczenia się spowodowanych wysoką próżnią w komorze mikroskopu. Funkcja przekrajania próbek na zimno  pozwala uzyskać dodatkowe informacje o strukturze próbki.

Zastosowania to głównie badania próbek pochodzenia naturalnego – tkanki roślinne i zwierzęce, drobnoustroje, żywność. Jak również materiałów o złożonej budowie, których pewne składniki mogą łatwo ulec zniszczeniu w próżni lub pod wpływem wiązki elektronowej – np. próbek zawierających oleje, woski. Zamrażanie próbek można wykorzystać także do badania przebiegu eksperymentów – zamrażanie i badanie zmian zachodzących w czasie.

System Hitachi SU8230

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy