Infrastruktura Sensory

Badania sensorów i biosensorów

 

Laboratorium CEZAMAT jest wyposażone w  szereg urządzeń niezbędnych do prowadzenia badań parametrów pracy (bio)sensorów elektrochemicznych i optycznych. Za pomocą posiadanego sprzętu jesteśmy w stanie określić selektywność, czułość, zakres odpowiedzi liniowej, czas odpowiedzi, granice wykrywalności i oznaczalności oraz przeprowadzać analizy próbek korzystając z opracowanych (bio)sensorów w układach stacjonarnych i przepływowych. Nasz sprzęt to m.in.:

  • Czytnik wielodetekcyjny mikropłytek dołkowych SpectraMax iD3
  • Spektrofotometr płytkowo-kuwetowy MULTISKAN GO
  • Jednokanałowa stacja do pomiarów elektrochemicznych CH Instruments 650E
  • Ośmiokanałowa stacja do pomiarów elektrochemicznych CH Instruments 1030C
  • Pompy strzykawkowe i perystaltyczne
  • Urządzenia pomocnicze (pH-metry, wirówki, cieplarki, chłodziarki, łaźnie wodne, mieszadła, termowytrząsarki…)

 

CEZAMAT
2007

19 grudnia 2007


Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Rektora PW umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego CEZAMAT

2008

19 grudnia 2008


podpisanie umowy Konsorcjum CEZAMAT (8 jednostek naukowych)

2009

17 września 2009


podpisanie umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2010

1 lipca 2010


pierwsze posiedzenie Rady Konsorcjum CEZAMAT

2012

10 kwietnia 2012


podpisanie umowy z DEDECO Sp. z o.o. na sporządzenie dokumentacji projektowej

18 kwietnia 2012


założenie spółki CEZAMAT PW Sp. z o.o.

16 listopada 2012


uzyskanie pozwolenia na budowę

2014

28 stycznia 2014


podpisanie umowy z IDS-BUD S.A. – lider i pełnomocnik Wykonawców, Korporacja Altis-Holding z Kijowa, jako generalnego wykonawcy robót budowlanych

10 września 2014


wbudowanie kamienia węgielnego pod budowę Laboratorium Centralnego CEZAMAT

2016

oddanie budynku do użytkowania

DZIŚ

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy