Charakteryzacja

Mikroskopia optyczna – oferujemy możliwość obserwacji optycznej i analizy próbek z różnych materiałów pod mikroskopem

 • Zakres powiększeń obiektywów: 1,25x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, 150x
 • Powiększenie okularów 10x
 • Powiększenie całkowite od 12,5 do 1500
 • Tryby obserwacji: RL-BF, RL-DF, RL-DIC, TL
 • Zakres ruchu stolika w osi X: 0 ÷ 200 mm oraz osi Y: 0 ÷ 200 mm
 • Wyposażony w siedem obiektywów planapochromatycznych
 • Obserwacja zarówno w świetle odbitym, jak i w świetle przechodzącym, dostępne są również tryby obserwacji w polu ciemnym oraz kontrastu interferencyjnego

Skaningowa mikroskopia elektronowa – oferujemy możliwość badania próbek z różnych materiałów i prostej analizy topografii powierzchni

 • Napięcie przyspieszające regulowane w zakresie 0,1kV – 30kV
 • System pozwalający na uzyskiwanie obrazów SE i BSE
 • Zdolność rozdzielcza powyżej 2,0 nm @ 1kV, powyżej 1,0 nm @ 15kV, powiększenie: od 20 do 2 000 000
 • Zakres ruchu stolika w osi X: 0 ÷ 110 mm, w osi, Y: 0 ÷ 110 mm oraz w osi Z: 1,5 ÷ 40 mm, nachylenie: -5° ÷ +60°, obrót: 360°
 • Zapis cyfrowy obrazu w rozdzielczości 3072 x 2304 pikseli (7 MP)
 • Możliwość badania podłoży o średnicy do 200 mm jak również małych fragmentów

Hologram Fresnel’a

Elipsometria – oferujemy kompleksowe pomiary elipsometryczne próbek wraz z ich analizą

 • Możliwość badania podłoży o max. średnicy 200 mm
 • Wyznaczanie grubości cienkich warstw z materiałów przepuszczających lub częściowo przepuszczających światło;
 • Szacowanie składu materiałów wieloskładnikowych
 • Pomiar grubości materiałów wielowarstwowych oraz wyznaczanie parametrów optycznych tych warstw;
 • Mapowanie (2D) wyznaczanych parametrów (grubości i parametrów optycznych) na powierzchni próbki.,
 • Zakres spektralny pomiaru od 190 nm do 2100 nm
 • Zakres ruchu kątowego ramion od 40°C do 90°C
 • Bogata baza materiałów umożliwiająca dopasowanie modelu do warunków pomiarowych i mierzonych materiałów.

Każdy proces jest wyceniany indywidualnie w zależności od potrzeb klienta. W celu otrzymania wyceny prosimy o kontakt: technologia_3@cezamat.eu.

W zapytaniu prosimy o podanie procesów lub rezultatów, które chcą Państwo uzyskać.

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy