Specjalista ds. instalacji sanitarnych i wentylacji


Szanowni Pańswto,

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii poszukuje specjalisty ds. instalacji sanitarnych i wentylacji do pracy w siedzibie CEZAMAT przy ul. Poleczki 19 w Warszawie.

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad funkcjonowaniem systemów instalacji sanitarnych, w tym także wentylacji i klimatyzacji.
 • stałe czuwanie nad osiąganiem i utrzymaniem założonych parametrów powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych, w tym obsługa systemu BMS w zakresie wentylacji i klimatyzacji.
 • utrzymanie w ruchu instalacji technologicznych – obsługa i serwisowanie instalacji: wody lodowej, wody dejonizowanej i instalacji technologicznych.
 • prowadzenie nadzoru nad pracami konserwacyjnymi i serwisowymi zgodnie z dokumentacją niezbędną do sprawnego funkcjonowania urządzeń oraz utrzymania gwarancji wykonawcy.
 • nadzór nad podmiotami zewnętrznymi wspomagającymi bieżącą obsługę techniczną instalacji.
 • nadzór nad procesami serwisowymi i gwarancyjnymi, modernizacyjnymi i naprawczymi.
 • przygotowywanie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne z zakresu nadzorowanych instalacji.
 • przygotowanie materiałów do postepowań przetargowych w zakresie nadzorowanych instalacji
 • kontrola i optymalizacja zużycia ciepła, chłodu i innych mediów.
 • współpraca z inżynierami z zakresu automatyki, BMS, elektryki.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość Excel, AutoCAD,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • komunikatywność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia i dokładność w działaniu,
 • terminowość i umiejętność egzekwowania terminowej pracy od współpracowników,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym mile widziana,

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na
adres: sekretariat@cezamat.eu w terminie do dnia 24 lutego 2021 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów
nie zwracamy. Zastrzegamy możliwość nie dokonania wyboru kandydata.

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy