Specjalista ds. projektów


Szanowni Państwo,

Do zespołu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT poszukujemy specjalistę ds. projektów. Praca na pełen etat z zatrudnieniem w jednostce CEZAMAT pod adresem ul. Poleczki 19 w Warszawie.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracy na 3 miesięczny okres próbny.

Zakres obowiązków:

 • Monitorowanie, rozliczanie i realizacja projektów pod kątem zgodności z umowami, przepisami, wytycznymi, zaleceniami i procedurami w zakresie funduszy EU, krajowych, międzynarodowych;
 • Tworzenie i obsługa wniosków o płatność dla projektów dofinansowanych z UE i z innych środków,
 • Opisywanie dokumentów księgowych związanych z wydatkami w projektach (wynagrodzenia, faktury, amortyzacje);
 • Przygotowywanie oświadczeń, oddelegowań i innych dokumentów wymaganych we wnioskach o płatność;
 • Udział w kontrolach i zewnętrznych audytach finansowych projektów;
 • Pilnowanie terminów obowiązków formalnych wynikających z umów o dofinansowanie;
 • Współpraca z instytucjami pośredniczącymi, partnerami i kierownikami projektów;
 • Prowadzenie kontroli i raportowanie w trakcie realizacji projektu i okresu trwałości;
 • Nadzór nad dokumentacją projektową w trakcie i okresie trwałości (archiwizacja);
 • Wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w rozliczeniach projektów B+R,
 • praktyczna znajomość przepisów, dokumentów, procedur i szczegółowych wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z budżetu państwa, UE,
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność zarządzania priorytetami, ukierunkowanie na jakość wykonywanej pracy, rzetelność, uczciwość, sumienność i odpowiedzialność za terminowe wykonanie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole pod presją czasu,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • biegła znajomość oprogramowania wspierającego pracę biurową,
 • mile widziana znajomość oprogramowania do zarządzania projektami

Oczekiwania:

Poszukujemy profesjonalnego pracownika i kompetentnego specjalisty w obszarze rozliczeń projektów B+R. Posiadającego minimum 3-letnie doświadczenie, preferowane w środowisku badawczym. Osoby uczciwej, rzetelnej, dokładnej, posiadającej wysokorozwinięte zdolności analityczne i interpersonalne oraz pozytywnie nastawionej do pracy i ludzi.

CV wraz z listem motywacyjnym należy kierować na adres sekretariat@cezamat.eu

Prosimy o zamieszczenie klauzuli :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami”

 

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy