Współpraca nauka-przemysł w praktyce!


Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski planują nową fazę współpracy z Grupą ENERIS Polbatt, jedną z 17 spółek uczestniczących w Europejskim Aliansie Bateryjnym i ogłoszonym przez Komisję Europejską programie IPCEI (Important Project for Common European Interest) w obszarze bateryjnym. Zgodnie z przesłaną 9 grudnia 2019r. notyfikacją dotyczącą pomocy publicznej, osiem państw, w tym Polska, planują przeznaczyć 3,2 miliardy EURO na wdrażanie na skalę przemysłową badań dotyczących całego łańcucha wartości akumulatorów litowych.

Projekt nazywany także „Airbusem Bateryjnym” ma na celu kreowanie warunków niezbędnych do stworzenia europejskiego przemysłu bateryjnego, kluczowego dla elektromobilności, bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska. Nowoczesne magazyny energii, w szczególności akumulatory litowo – jonowe, stanowią ogromne wyzwanie dla przemysłu i energetyki europejskiej. Z uwagi na obszar oddziaływania współpraca obejmie wiele jednostek naukowych prowadzących prace badawcze, kształcące wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz kształtujących postawy nowoczesnego społeczeństwa.

ENERIS określający swoją misje jako „innowacje chroniące środowisko – czyste powietrze, ziemia i woda” jest szczególnie zainteresowany budowaniem i rozwojem solidnego polskiego zaplecza naukowo-gospodarczego w obszarze przemysłu bateryjnego, w ścisłej i konkretnej współpracy nauki i przemysłu. Przyczyni się to do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Zespoły pracowników z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (pod kierunkiem dziekana prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka) oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (pod kierunkiem prodziekana ds. finansów i rozwoju dr. hab. Zbigniewa Rogulskiego) od wielu miesięcy współpracowały z pracownikami ENERIS w celu przygotowania efektywnego modelu działań i określenia pożądanych programów badawczych.

Przygotowany projekt przewiduje szereg aktywności, w szczególności prace rozwojowe i wdrożeniowe w skali laboratoryjnej oraz przemysłowej (First Industrial Deployment). Realizacja działań przedwdrożeniowych planowana jest w oparciu m.in. o infrastrukturę Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Mamy nadzieję, że rozwijana pomiędzy uczelniami współpraca w ramach poprzednich projektów m.in. CEZAMAT, CEPT, KNOW, kontynuowana w szerszym zakresie w ramach konsorcjum POLSTOREN, przyniesie wymierne efekty związane z konsolidacją środowiska naukowego i gospodarczego zainteresowanych rozwojem przemysłu bateryjnego w Polsce. Oprócz parterów z PW i UW współpraca obejmie inne jednostki zrzeszone w konsorcjum POLSTOREN, w tym Uniwersytet Jagielloński oraz instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach:

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy