Struktura organizacyjna CENTERA

Pierwotne podejście CENTERA zakłada utworzenie pięciu grup roboczych (WG) obejmujących wszystkie etapy „łańcucha wartości” z badań eksploracyjnych na wysokim poziomie podstawowym (fizyka WG1 i biomedycyna WG2), poprzez nowatorskie projektowanie urządzeń i komponentów, produkcję i testowanie (układy scalone WG3, anteny WG4), do innowacyjnych systemów i aplikacji komercyjnych lub przemysłowych (WG5). Interakcja między tymi grupami roboczymi jest pokazana na powyższym diagramie. Efekty badań WG1WG2 zostaną przeniesione do czasopism naukowych i urzędów patentowych (WG5). Pomysły na innowacyjne urządzenia zostaną zaproponowane do realizacji w WG3WG4. Niezależnie od tego, WG3WG4 przeprowadzą badania naukowe nad wykonalnością THz układów scalonych, anten oraz optyki z perspektywą przedłożenia czasopism naukowych i urzędów patentowych (WG5). Badania naukowe prowadzone przez te grupy koncentrować się będą na dostarczaniu komponentów do demonstratorów, których realizacja będzie się odbywać w ramach WG5. WG5 będzie odpowiedzialna za kontakty z partnerami przemysłowymi.

Międzynarodowy Komitet Naukowy

Prof. Sylwester Porowski

Prof. Tomasz Dietl

Prof. Sylvain Bollaert

Prof. Viktor Krozer

Prof. Jacek Marczewski

Prof. Hartmut Roskos

Prof. Gintaras Valušis

Prof. Guillaume Ducournau

Prof. Jerzy Lusakowski

Prof. Jean-Francois Lampin

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy