Implantator jonów

Ogólna charakterystyka

FLEXion 200 firmy IBS umożliwia prowadzenie implantacji jonów dla potrzeb m.in.: elektroniki, optoelektroniki i spintroniki.

Specyfikacja techniczna

 • Implantacja jonów od 1 AMU do 210 AMU
 • Implantacja jonów może być prowadzona z energiami od 5 keV do 200 keV na podłożach o średnicy 100 mm, 150mm i 200 mm
 • Robot do automatycznego załadunku płytek
 • Precyzyjna kontrola temperatury podłoża (od 100°C do 500°C)

Zastosowanie

 • Wytwarzanie obszarów źródeł i drenów
 • Formowanie napięcia progowego UTH przyrządów CMOS
 • Domieszkowanie obszarów emitera, bazy i kolektora przyrządów bipolarnych
 • Wykonywanie implantacji Well i Halo
 • Implantowanie jonami metali ziem rzadkich oraz jonami metali przejściowych
 • Inżynieria defektów przy podłożach podgrzewanych do 500°C
 • Technologia smart-cut

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy