Platforma bioinżynierii

Platforma jest dedykowana trzem ważnym polom:

  • projektowanie i wytwarzanie technologii z materiałów funkcjonalnych z wysokim poziomem biozgodności

Praca w tym obszarze będzie skupiała się na materiałach wykorzystywanych w urządzeniach diagnostycznych i terapeutycznych takich jak cewniki, implanty lub stenty, zawierające także naczynia wieńcowe. Opracowanie wydajnych metod produkcji materiałów biokompatybilnych i hemokompatybilnych (głównie polimery) będzie jednym z głównych celi.

  • materiał biologiczny tkanek i organów z zastosowaniem biomateriałów, komórek i procesów biofabrykacji

Badania w tym obszarze będą skupione na nowoczesnych metodach z użyciem trójwymiarowych struktur z wykorzystaniem materiałów wytworzonych oraz naturalnych komórek. Przeprowadzone prace pozwolą na dokładne modelowanie konstrukcji i właściwości zastąpionych tkanek i organów. Zastosowane nowoczesne biomateriały będą służyły jednocześnie jako nośniki i bioaktywne rusztowania dla nowo wytworzonych tkanek. Wyprodukowane biostruktury mają także służyć jako modele biologiczne 3D zdrowych lub chorych części organizmu, które bardzo często są potrzebne do testowania nowoczesnych leków i terapii medycznych.

  • projektowanie i wytwarzanie nowoczesnych urządzeń do diagnozy medycznej i badań otoczenia

Nasza praca będzie skupiona na wytworzeniu zminiaturyzowanych urządzeń analitycznych służących wczesnej, taniej i bezinwazyjnej diagnozie. Takie urządzenia będę głównie nastawione na wykrywanie raka, chorób degeneracyjnych lub cywilizacyjnych, pozwolą również na ocenę zanieczyszczenia środowiska. Seria nowoczesnych urządzeń zawierająca biosensory i systemy typu Lab-on -Chip, będzie tańszą i bardziej wygodniejszą alternatywą dla stosowanych dzisiaj procedur analitycznych. Przyczyni się między innymi do poprawy jakości życia ludzi dotkniętych różnymi chorobami. Wśród zaproponowanych rozwiązań produkcyjnych są urządzenia bazujące na elektronicznych tatuażach do monitorowania ludzkiego zdrowia. Jednorazowe urządzenia elektroniczne w połączeniu z codzienną elektroniką taką jak smartfony czy tablety zauważalnie poprawią jakość życia pacjentów. Zapewnią bezinwazyjny monitoring ludzkiego organizmu, włączając poziom stresu, koncentrację elektrolitów, puls czy zmianę poziomu glukozy.

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy