Platforma wytwarzania nowych materiałów

Tematem przewodnim badań platformy wytwarzania materiałów (np. metali lub związków organicznych) są nowoczesne materiały na potrzeby mikro- , nano- i optoelektroniki. Ze względu na wzajemną niekompatybilność niektórych spośród badanych materiałów, platforma jest podzielona na dwie oddzielne strefy laboratoryjne:

  • opracowywania nowych nanomateriałów
  • produkcji i badania nanozawiesin, mikro- i nanoareozoli

Laboratorium badania nanomateriałów będzie specjalizować się w wytwarzaniu materiałów funkcjonalnych. Będą one użyte zarówno w elektronice i fotonice, jak również i w biosensoryce (np. do wykrywania komórek rakowych). Kolejnym tematem badań w laboratorium jest wytwarzanie przestrzennych, trójwymiarowych metaloorganicznych struktur
(Metal-Organic-Framework w skrócie MOF), które znajdują zastosowania w przechowywaniu, jak również w dystrybucji gazów i związków chemicznych, zawierających np. leki.

Drugie laboratorium będzie miejscem wytwarzania i zastosowania nanozawiesin, mikro- i nanoareozoli (stałych i ciekłych), jak również materiałów filtrujących. Uzyskane wyniki mogą znaleźć w przyszłości zastosowanie w wielu dziedzinach, miedzy innymi także w produkcji leków. Naukowcy będą także pracować nad hydrodynamiką i transportem masy w mikroreaktorach chemicznych.

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy