Platforma modelowania i symulacji

Program badawczy, który jest wdrażany na platformie, obejmuje między innymi następujące dziedziny:

  • modelowanie/symulacja właściwości materiałów (przed ich wytworzeniem)
  • modelowanie/symulacja pracy pojedynczych elektronicznych, fotonicznych i mikro-mechanicznych struktur i elementów (tranzystorów, elementów pamięci, sensorów, belek, membran, itp.)
  • modelowanie/symulacja przebiegu procesów technologicznych (wstępna optymalizacja technologii)
  • projektowanie przyrządów, układów (np. elektronicznych lub/i fotonicznych układów scalonych), i systemów

Platforma posiada odpowiednie oprogramowanie oraz sprzęt o wysokiej mocy obliczeniowej, które zapewniają możliwość wykonywania kilku złożonych zadań obliczeniowych jednocześnie.

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy