Co to jest DIH?

Rewolucja cyfrowa stwarza możliwości dla dużych i małych firm, ale wiele z nich nadal ma trudności z wiedzą w jakie technologie zainwestować i jak zapewnić finansowanie swojej transformacji cyfrowej. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są szczególnie powolne w implementacji technologii cyfrowych. Przyjmuje się, że tylko jedno na pięć przedsiębiorstw w UE jest w wysokim stopniu zdigitalizowane.  60% dużych przedsiębiorstw i więcej niż 90% małych jest powolnych we wdrażaniu innowacji cyfrowych, a te ostatnie stanowią ponad 99% wszystkich przedsiębiorstw w Europie.

Dlatego też zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej Digital Innovation Hub (DIH), to punkt kompleksowej obsługi, w którym firmy – zwłaszcza MŚP, przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność i przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji – mogą uzyskać pomoc w ulepszaniu swojej działalności, procesów produkcyjnych, produktów i usług za pomocą technologii cyfrowych. Jednym z kluczowych priorytetów Europejskiej Inicjatywy Cyfryzacji Przemysłu jest wspieranie silnej sieci DIHów, aby zapewnić każdemu przedsiębiorstwu w Europie możliwość korzystania z możliwości cyfrowych.

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy