BIM Hub

ramach CEZAMAT DIH działa dedykowany technologii BIM Hub, który oferuje dostęp do technologii i wiedzy w zakresie rozwiązań inteligentnych budynków. Jego oferta kierowana jest nie tylko do firm budowlanych, lecz również pojedynczych specjalistów jak i przedstawicieli samorządów oraz instytucji publicznych, zaangażowani w proces przygotowania inwestycji. 

Ten hub zapewnia możliwość skorzystania z nowoczesnych laboratoriów do testowania konkretnych rozwiązań z zakresu automatyki budynków. Ponadto oferowane jest testowanie rozwiązań smart na etapie prac projektowych. 

Ponadto w ofercie HUB „Smart City” jest certyfikacja i wsparcie przy wdrażaniu normy ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia –  norma smart city”. Hub zapewnia wsparcie ekspertów w odniesieniu do wdrażania u klienta danej technologii  zwłaszcza w pierwszym, najbardziej ryzykownym momencie jej wdrożenia. Chodzi o przejście od wczesnej fazy opracowywania technologii wyrobu, od jego wdrożenia do produkcji poprzemysłowej i komercjalizacji produktów. 

Hub świadczy wsparcie w budowie i testowaniu MVP, opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań, pozyskiwaniu dofinansowania zewnętrznego oraz zapewnia niezbędne testy laboratoryjne, prototypowanie oraz ewentualną produkcję pilotażową.

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy