Przykłady projektów

Konsorcjum: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Grupa ENERIS Polbatt

Tytuł projektu: Europejski Sojusz Baterii

Obszar technologiczny: Magazynowanie energii

www projektu

Grupa ENERIS Polbatt definiuje swoją misję jako „innowacje w zakresie ochrony środowiska – czyste powietrze, ziemia i woda”. Firma jest szczególnie zainteresowana budową i rozwojem solidnej polskiej bazy naukowej i gospodarczej w obszarze przemysłu akumulatorowego, w ścisłej i silnej współpracy nauki i przemysłu. Proces ten może przyczynić się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Projekt koncentruje się na rozwoju wysoce innowacyjnych i zrównoważonych technologii dla baterii litowo-jonowych (ciekłych elektrolitów i półprzewodnikowych), które charakteryzują się dłuższą żywotnością, krótszym czasem ładowania, są bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska niż obecnie dostępne. 

Projekt ma na celu wprowadzenie rzeczywistych innowacji w całym łańcuchu wartości akumulatorów, począwszy od wydobycia i przetwarzania surowców, poprzez produkcję zaawansowanych materiałów chemicznych, projektowanie ogniw i modułów akumulatorowych oraz ich integrację z inteligentnymi systemami, aż po recykling i ponowne wykorzystanie zużytych akumulatorów. Innowacje te będą również miały na celu, w szczególności, poprawę zrównoważenia środowiskowego we wszystkich segmentach łańcucha wartości w zakresie baterii.

 


 

Klient: Scrennmed Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Opracowanie konstrukcji i technologii produkcji miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego oznaczania biomarkerów w płynach fizjologicznych i innych próbkach biologicznych

Obszar technologiczny: Biotechnologia medyczna, Inżynieria materiałowa

www projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii medycznej do szybkiego oznaczania różnych analitów za pomocą elektrochemicznych czujników immunologicznych. Projekt wpisuje się w cywilizacyjny trend rozwoju analityki medycznej, umożliwiając szybką, czułą i niezawodną diagnostykę w warunkach wymagających natychmiastowych wyników, np. w sytuacjach zagrożenia życia z powodu zawału serca lub rozprzestrzeniania się drobnoustrojów przez układ krwionośny. Celem projektu jest poszerzenie zakresu istniejących badań, zwiększenie możliwości wykorzystania biomarkerów i patogenów oraz wykorzystanie wyników do opracowania w pełni funkcjonalnego, szybkiego i mobilnego narzędzia diagnostycznego.

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy