Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia swojego problemu do CEZAMAT DIH można dokonać poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy.

    - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit a RODO przez Politechnikę Warszawską na potrzeby realizacji zgłoszenia.

    - Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.

    odwiedź nas w mediach społecznościowych

    konsorcjanci CEZAMATU

    nasi partnerzy